Olivijnzand legt CO2 vast

greensand promoot natuurlijke oplossing tegen klimaatverandering

Zo’n 4 miljard jaar lang heeft de natuur het olivijnconcept met succes in praktijk gebracht. Olivijn zorgt ervoor dat leven op aarde mogelijk is. Zonder de CO2-opruimende werking van het olivijngesteente zou het hier nu zo’n 500 °C zijn. Eddy Wijnker, CEO van greenSand, hoorde van de werking van olivijn en heeft in 2008 greenSand opgericht. De aarde ons laten helpen om de opwarming van de aarde tegen te gaan, dat is wat greenSand doet.

greenSand
greenSand CEO Eddy Wijnker met olivijnzand

Natuur of techniek

Ook zonder menselijke activiteiten heeft de aarde veel CO2 uitgestoten, vooral door vulkanen. Geschat wordt dat vulkanen zo’n driehonderd miljoen ton CO2 per jaar produceren. Als dit getal wordt vermenigvuldigd met de leeftijd van de aarde dan zou de CO2-druk in onze atmosfeer ongeveer 100 atmosfeer moeten zijn. Het ontstane broeikaseffect zou dan een temperatuur aan het aardoppervlak van 500 °C veroorzaakt hebben en leven op aarde zou niet mogelijk zijn. Aangezien er wel leven op aarde is, is er een manier waarop de natuur bijna al die CO2 weer opgenomen en veilig opgeborgen heeft.

Het proces dat zorgt voor het vastleggen van CO2 is de verwering van gesteentes. Dit is de reactie van mineralen met water en CO2, waarbij het broeikasgas eerst wordt omgezet tot bicarbonaat in oplossing. Daarna worden die bicarbonaatoplossingen door de rivieren naar zee afgevoerd. Daar maken koralen, schelpdieren en plankton er kalksteen van, dat is de duurzame opbergschuur van CO2. In kalksteen zit pakweg duizend maal meer CO2 opgeslagen dan in de zeeën, de atmosfeer en de biosfeer bij elkaar.

Olivijnsteen
Olivijn steen

Het mineraal olivijn is hierbij het belangrijkste mineraal dat snel verweert en daarbij CO2 vangt. Olivijn is een silicaat en het meest voorkomende mineraal op aarde. In grote olivijnmassieven is de samenstelling meestal (Mg 0.92 Fe 0.08) 2SiO4. Hoewel in laboratoria vrij lage verweringssnelheden worden vertoond, liggen die in de buitenlucht waarschijnlijk hoger. Er worden op dit moment testen uitgevoerd door Deltares die de verweringssnelheid in de Nederlandse buitenlucht onderzoeken. De verweringsreactie is de reactie waarbij olivijn door reactie met water en CO2 wordt omgezet tot magnesiumbicarbonaat en silica in oplossing. Daar hoort de volgende chemische formule bij:
Mg2SiO4 + 4 CO2 + 2 H2O → Mg2+ + 4 HCO3- + SiO2

Omgerekend houdt dat in dat 1 ton olivijn ongeveer 1,25 ton CO2 vangt. Er ligt veel olivijn dicht aan het oppervlak waar in dagbouw gemijnd kan worden. Ook in Nederland ligt olivijngesteente onder de grond, maar wel op zo’n 12 km diepte (en kan in Nederland niet gemijnd worden). In onder andere Spanje en Noorwegen wordt olivijn wel gemijnd. Dit wordt naar Nederland getransporteerd. Na herberekening van de CO2-uitstoot bij het mijnen en transporteren ruimt 1 kilo olivijn 1 kilo CO2 op.

Olivijn
Olivijn is een silicaat en het meest voorkomende mineraal op aarde

Tussenoplossing

De mensheid heeft in de afgelopen jaren zoveel CO2 uitgestoten dat de CO2-concentratie in de lucht nooit eerder zo hoog was als nu. In 2015 is de wereldwijde CO2-drempel in onze atmosfeer van 400 ppm overschreden. Olivijn is een van de oplossingen om CO2 vast te leggen en zo de opwarming van de aarde tegen te gaan. Olivijn legt CO2 voor lange tijd vast, in tegenstelling tot bijvoorbeeld bomen die CO2 weer loslaten als ze vergaan of verbranden. De natuur kan de hoge uitstoot van de afgelopen jaren niet bijhouden en daarom helpt greenSand de natuur een handje. Door de oppervlakte van het olivijn te vergroten kan er sneller CO2 worden opgenomen. Daarom geldt hoe kleiner de gradatie, hoe sneller het olivijn volledig is verweerd en het CO2 is opgeruimd. Dit is een tussenoplossing om de natuur te helpen met het opruimen van de CO2 in de atmosfeer. In de toekomst geen CO2 meer uitstoten en de temperatuur op aarde weer stabiel houden, daar leven we naartoe. Tot die tijd is het noodzakelijk ‘schade’ te herstellen. En er zullen altijd wat 'verspreide' of onvermijdbare CO2-emissies blijven.

Mogelijkheden van olivijn

Olivijjn
Verschillende toepassingen van Olivijn volgens dhr. Schuiling

greenSand Olivijn kan op verschillende manieren toegepast worden. Emeritus-hoogleraar Olaf Schuiling heeft vele toepassingen van olivijn bedacht en onderzocht. Op dit moment wordt olivijn vooral toegepast in de wegenbouw en in tuinen en parken waar het andere soorten zand en stenen kan vervangen. Op die manier wordt geen extra mijnbouw gedaan maar wordt er wel CO2 opgeruimd. Verwering van olivijn gaat sneller door beweging en contact met (zuur) regenwater. Een hogere temperatuur en hogere druk zorgen ook voor een snellere reactie met CO2. Leg paden aan met greenSand olivijn, of met het Opruim Certificaat en loop, fiets of rijd hier het liefst vaak overheen. Zo draag je letterlijk een steentje bij tegen klimaatverandering.

greenSand
greenSand uitstapstrook in Haarlem

 

Meer weten over

EMISSIE
Kleurenschema
Aantal tegels per rij
Beeldverhouding
Weergave
Hoeken afronden
0

Welkom bij NPT 

NPT maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en te personaliseren. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met Het privacy- en cookiebeleid.